Landelijke dag 15 juni 2002 - Opening

Opening door mevrouw Dokter-Pool

Mevrouw Dokter-Pool heet iedereen namens de werkgroep pacemakers van harte welkom op deze feestelijke landelijke informatie- en ontmoetingsdag. Feestelijk omdat vandaag het 10-jarig bestaan wordt gevierd. In verband met dit tweede lustrum zijn een aantal speciale gasten aanwezig, namelijk mevrouw Siebelink van Vitatron Medical en de heer Stegink van Medtronic Zwitserland. Beiden verlenen een bijzondere medewerking aan deze dag. De heer De Graaff en mevrouw De Koning van Hartezorg, federatie van hartpatiŽntenorganisaties worden als vertegenwoordigers van het bestuur eveneens van harte welkom geheten. Al deze personen spelen een belangrijke rol in de zorg voor hartpatiŽnten. Vitatron maakt mooie pacemakers; voor ons, dragers van een pacemaker, is het daardoor mogelijk normaal te functioneren en om hier aanwezig te zijn.

Vitatron sponsort deze dag en trakteert vandaag eenieder op koekjes en gebak met het logo van Hartezorg. Verder heeft Vitatron ervoor gezorgd dat iedereen gebruik kan maken van een aantal computers om het internet te bezoeken. Tevens is in de map die iedereen heeft ontvangen een kleurenprint van de opbouw van een pacemaker opgenomen. Namens de werkgroep Pacemakers van Hartezorg wil mevrouw Dokter-Pool Vitatron Nederland en de heer Stegink hartelijk bedanken.

Het thema van deze bijeenkomst is "Waarom dŠt type pacemaker", waarbij de lezingen verzorgd worden door de heren dr. J.H. Ruiter, cardioloog, verbonden aan het Medisch Centrum Alkmaar en voorzitter van de werkgroep Hartstimulatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en ing. J. van der Bij, sales engineer van Vitatron Nederland. Mevrouw Dokter-Pool geeft het woord aan de heer De Graaff, die hier namens het bestuur van Hartezorg aanwezig is. De heer De Graaff feliciteert namens het bestuur de werkgroep en haar leden met haar 10-jarig bestaan. In 1993 startte de werkgroep pacemakers om de belangen van patiŽnten te behartigen en informatie aan patiŽnten met een pacemaker te verstrekken. Deze werkgroep heeft zeker de andere werkgroepen binnen Hartezorg een duidelijke impuls gegeven. Namens het bestuur wenst de heer De Graaff de werkgroep en haar leden veel succes met haar activiteiten toe.

En nu waarvoor wij allen zijn gekomen: Mevrouw Dokter-Pool geeft het woord aan dr. Ruiter en ing. Van der Bij.

verder