Landelijke dag 22 september 2001 - lezing door de heer ing. W. Boute

"Slimme pacemakers" lezing door de heer ing. W. Boute, hoofd klinisch onderzoek van Vitatron (fabrikant van pacemakers)

Vitatron

Nederland is zo'n 40 jaar bezig met de ontwikkeling van pacemakers. Vitatron, behoort tot één van de pacemaker fabrikanten van het eerste uur. Het bedrijf is gevestigd te Dieren. Vitatron is betrokken bij de ontwikkeling, de productie en verkoop van pacemakers over de gehele wereld. Per jaar worden 50.000 tot 55.000 pacemakers geproduceerd. 5% is voor de Nederlandse markt en 95% wordt geëxporteerd. Vitatron heeft ruim 500 medewerkers over de gehele wereld, waarvan er 250 in Dieren werken aan de ontwikkeling van nieuwe pacemakersystemen.

Geschiedenis van de pacemaker

Met een pacemakersysteem wil je de functie van het gezonde hart zoveel mogelijk benaderen. Het hart slaat 60-70 keer per minuut, dus 100.000 keer per dag. Dit betekent dat het hart per dag 10.000 liter bloed verpompt. De meest voorkomende redenen om een pacemaker te implanteren zijn, als een patiënt bij de cardioloog komt met de volgende klachten: flauwvallen, duizeligheid, kortademigheid en zich niet meer kunnen inspannen. De cardioloog doet vervolgens onderzoek. Er wordt altijd een hartfilmpje (cardiogram) gemaakt en meestal krijgt de patiënt 24 uur een Holterkastje mee, waarbij men aan het hartritme kan zien of dit te onregelmatig of te traag is. Veelal kan de pacemaker uitkomst bieden. De gemiddelde leeftijd van een pacemakerdrager bij eerst implantatie ligt ongeveer bij 65-66 jaar. De jongste patiënt (Zweden) die een Vitatron-pacemaker heeft is drie dagen oud.
In Europa worden 350-450 pacemakers per 1.000.000 inwoners geïmplanteerd. In Nederland zijn dat 6000 pacemakers per jaar, in de Verenigde Staten 225.000 en wereldwijd 600.000. Van de genoemde implantaties gaat het om 100.000 vervangingen. Miljoenen mensen leven dus dankzij een pacemaker. In 1929 werd de eerste uitwendige pacemaker door dr. Gould uit Australië in samenwerking met de heer Hyman ontwikkeld. M.b.v. een naald die door de borstkas werd geprikt kon het hart gestimuleerd worden. Dit verschrikkelijke apparaat heeft echter aangetoond dat men door middel van elektriciteit het hart weer voldoende aantal slagen per minuut kon laten maken. In 1958 werd door twee Zweedse artsen (Elmquits en Senning) de eerste pacemaker geïmplanteerd. Omdat er toentertijd nog geen pacemakerfabrikanten waren, werden deze pacemakers nog in het ziekenhuis vervaardigd, gesteriliseerd en geïmplanteerd. Ondanks dat het apparaatje eigenlijk maar een paar maanden heeft gewerkt, was hier de grote doorbraak dat het mogelijk was om een dergelijk implanteerbaar apparaatje te maken.
Het ziekenhuis in Groningen vervaardigde al een aantal pacemakers. Omdat de vraag naar pacemakers zo groot was, zocht het ziekenhuis naar een bedrijf dat de fabricage kon overnemen. Het ziekenhuis benaderde de heer Eikmans, die een bedrijf voor bloed analyseapparatuur had. In 1960 startte de heer Eikmans het bedrijf Vitatron Medical. In 1962 werd de eerste pacemaker van Vitatron geïmplanteerd. Bij dit "zeepdoosje" was de pacemaker in een soort kunststof ingegoten. Rond 1970 wordt de pacemaker in een omhulsel van een epoxyhars ingegoten. Ook werd er door meer energie (4 batterijen) in de pacemaker te brengen, een hele vooruitgang in de levensduur (3-4 jaar) geboekt. De afmeting t.o.v. van de moderne pacemaker was nog groot, namelijk 20 mm dik (nu 6-7mm) en het gewicht was 75 gram (nu 20 gram)
De mogelijkheden van deze pacemakers waren nog beperkt, namelijk de garantie van een minimale hartfrequentie. Op het moment dat de hartfrequentie beneden een bepaalde waarde zakte, greep de pacemaker in en zorgde ervoor dat de hartfrequentie niet beneden de 70 slagen per minuut kwam. Een moderne pacemaker is een compleet geïmplanteerd computertje. Het slaat veel gegevens op, die later weer door de cardioloog gebruikt kunnen worden t.b.v. medicatie en behandelingsmethode.

Opbouw van een pacemaker

In een pacemakersysteem zitten twee hoofdcomponenten:
Functie van de pacemaker