Landelijke dag 22 september 2001 - Opening

Opening door mevrouw Dokter-Pool

De voorzitter mevrouw Dokter-Pool heet iedereen van harte welkom op deze landelijke informatie- en ontmoetingsdag voor pacemakerdragers en hun partners. Deze dag is georganiseerd door de werkgroep pacemakers van Hartezorg, een federatie van 18 hartpatiŽntenverenigingen. Het thema van deze bijeenkomst is "slimme pacemakers", een vervolg op de landelijke bijeenkomst van vorig jaar waar eveneens gesproken is over de nieuwe pacemaker.

Mevrouw Dokter-Pool introduceert vervolgens de heren dr. Kirchhof, cardioloog verbonden aan het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp en ing. Boute, hoofd klinisch onderzoek van Vitatron, fabrikant van pacemakers, de heer Sytsma, pacemakertechnicus werkzaam in Rijnstaete te Arnhem, dr. Oudhof verbonden aan revalidatiecentrum Bronovo te Wassenaar en de heer Brants met programmatuur voor de pacemakeranalyse en mevrouw Heijtel, Yogalerares te Amstelveen.

verder