Landelijke dag 23 september 2000 - Middagprogramma

Het middagprogramma was opgebouwd uit de volgende onderdelen ter keuze van de deelnemers:
Hartrevalidatie oefeningen (dr. J.H. Oudhof) en pacemaker analyse (dhr. A. Sytsma)


Voordat dr. Oudhof zijn programma begint over hartrevalidatie-oefeningen en de daaraan gekoppelde wandeltocht, heeft de heer Sytsma -pacemaker technicus of technische hartstimulatiespecialist, het laatste is de nieuwe naam voor deze voor pacemakerdragers zo belangrijke persoon- iemand uitgezocht met een Medtronic DDDR-pacemaker. Met behulp van de daarvoor bestemde "programmer" wordt deze pacemaker zodanig geprogrammeerd dat na afloop van de oefening allerlei interessante gegevens kunnen worden uitgelezen over het functioneren van het hart en de rol die de pacemaker hierin heeft gehad.

De wandeltocht

Dr. Oudhof legt uit dat de wandeltocht met oefeningen zijn bedoeld, om te zien wat er allemaal nog mogelijk is met een pacemaker en om in te schatten wat zwaar en wat licht is. Tijdens de tocht zullen er taken worden verricht, waarbij gekeken zal worden naar "Hoe voelt dat nu?" Iedereen die meegaat met de wandeltocht krijgt een tas mee om dennenappels in te doen en krijgt een formulier uitgereikt, "de schaal van Borg", waarop aantekeningen kunnen worden gemaakt tijdens de wandeltocht. Het is niet de bedoeling om te hurken, te blijven zitten en de tas vol te stoppen. Nee, het is de bedoeling voor iedere dennenappel apart te bukken, deze op te rapen en in de tas te stoppen. Daarna weer verder lopen naar de volgende dennenappel, enzovoort, tot aan het eerste ijkpunt. Op dit ijkpunt aangekomen wordt door alle deelnemers op hun individuele hartslagmeter de hartfrequentie afgelezen. Op het formulier met de schaal van Borg noteert men de eigen ervaring betreffende de zwaarte van de oefening. Dat kan variëren van "zeer zeer licht" tot "zeer zeer zwaar" en is voor iedereen verschillend. Tussen alle ijkpunten worden diverse -meestal steeds zwaardere- oefeningen gedaan en telkens worden de genoemde waarden op deze punten genoteerd.

Dr. Oudhof zegt tegen de aanwezigen dat een ieder wiens hart klopt mee mag en dat een ieder wiens hart niet klopt niet mee kan!

Resultaten na de wandeltocht

Teruggekomen na een lichamelijk inspannende -maar daarbij ook ontspannende- middag worden de ingevulde formulieren door dr. Oudhof bekeken. Op het eerste ijkpunt worden waarden tussen 7 en 13 genoteerd, op het vierde ijkpunt waarden tussen 9 en 15. Op het laatste ijkpunt ziet men waarden van 13 en 15. Behoorlijke individuele verschillen dus. Het is niet de bedoeling om boven 15 te komen op de schaal van Borg. Dit is namelijk het verzuringspunt. Als dat bereikt wordt, traint men te hard. De bedoeling is iets meer te doen dan normaal. Oefen niet boven de 70% - 80% van de eigen maximale hartslag (ongeveer 220 - de leeftijd). En vergeet de warming-up niet; die is heel belangrijk!

Hartslag ervaring Borgschaal
50
60 zeer zeer licht 6
70 7
80 zeer licht 8
90 9
100 tamelijk licht 10
110 11
120 redelijk zwaar 12
130 13
140 14
150 zwaar 15
160 16
170 zeer zwaar 17
180 18
190 zeer zeer zwaar 19
200 20


Uitlezing pacemaker-computer

De heer Sytsma heeft de pacemaker van één van de deelnemers geanalyseerd en toont een "histogram" en een "summary of events" op het projectiescherm. Hij legt uit wat er allemaal te zien is op deze (pacemaker)-computeruitlezing; zoals o.a. de hartfrequentie gedurende deze periode, het aantal malen dat er "gesensed" is en het aantal keren dat de pacemaker een elektrische puls aan het hart heeft afgegeven; dus heeft "gepaced". Ook worden afwijkende slagen zoals PVC 's (premature ventricular contractions) gedetecteerd en genoteerd. Allemaal belangrijke diagnostische gegevens voor de cardioloog.

"Ontspannen bewegen" (mw. Gemma Enzing)


Mevrouw G.M. Enzing, lerares lichamelijke opvoeding, leidt haar onderdeel in door uit te leggen wat "ontspannen bewegen" inhoudt; waarna enkele oefeningen worden uitgevoerd. Ontspannen bewegen is een manier om bewust te worden van jezelf, waarbij gebruik wordt gemaakt van principes uit de Haptonomie, de Eutonie, de Tai Chi-leer en de Alexander Techniek.

Ons lichaam heeft spanning nodig om te kunnen functioneren. Alles wat we doen, ook rustig staan of zitten, gaat met een zekere activiteit gepaard. En zonder spieren die zich aanspannen is er geen beweging mogelijk. Ontspanning hebben we nodig Zowel spanning als ontspanning zijn op zich dus gezond. Ze horen bij elkaar zoals eb en vloed bij elkaar horen. Bij "Ontspannen Bewegen" gaat het om het vinden en voelen van de balans tussen spanning en ontspanning: door "voelend" bezig te zijn kun je jezelf ontdekken, kun je leren om plaatselijke spanningen te verminderen. Zo leer je om effectiever om te gaan met je energie.

Na deze inleiding werden drie praktijkoefeningen gedaan.

Bij voelen gaat het altijd om het voelen van verschillen. Bij de eerste oefening zit je met één voet op een kastanjezakje en met de andere voet gewoon op de grond. Het gaat er om dáár alle aandacht op te richten en na de oefening het verschil te voelen tussen je voeten.

Het geven van echte aandacht brengt vaak al verandering te weeg. Bij dit voelen is zuivere opmerkzaamheid van belang: dat is de dingen waarnemen zoals ze zijn, zonder te oordelen en zonder verwachtingen. Alles is goed, het is jouw gevoel. Verder werden nog wat oefeningen gedaan lopend op muziek en er werd een kleine tai-chi oefening uitgevoerd.

De deelnemers waren bijzonder geïnteresseerd en ook in staat om hun aandacht zonodig naar binnen te richten. Dit is bijzonder omdat we in het dagelijkse leven, zeker in gezelschap, eigenlijk altijd naar buiten gericht zijn.

Het aandeel "ontspannen bewegen" werd door de deelnemers als zeer plezierig ervaren.

"Workshop Bach Bloesem Remedies" (mw. Mariëtte Geest)


Mevrouw Geest vertelt de aanwezigen dat dr. Edward Bach een Engelse arts was, die werd geboren in 1886 en reeds op 50-jarige leeftijd stierf. Toen hij zelf ziek werd en hem verteld werd dat zijn einde naderde, ging hij op zoek naar andere methoden om te (kunnen) genezen. Hij was zelf een begenadigd arts, die een florerende praktijk had in Harley Street in Londen. Op een gegeven moment liet hij zelfs deze praktijk achter zich om zich geheel te wijden aan het vinden van eenvoudige remedies voor het innerlijk welzijn. Zijn mening was dat mensen slechts beter kunnen worden wanneer zij innerlijk in balans zijn. Pas op dat moment zou ziekte geen kans hebben. Tijdens zijn zoektocht kwam hij tot de ontdekking dat mensen eigenlijk in te delen waren in bepaalde typen. Zo kwam hij tot een indeling in 7 groepen. Op het moment dat hij stierf was zijn levenswerk en levenstaak vervuld en had hij 38 remedies gevonden, waarmee mensen zichzelf zouden kunnen helpen de innerlijke balans weer terug te vinden. Over de hele wereld worden de Bach Bloesem remedies gebruikt. Nog steeds is in Vermont, een plaatsje waar hij zijn laatste levensdagen doorbracht, het dr. Bach Centre. Daar wordt strikt gecontroleerd of de remedies worden bereid zoals ze bedoeld waren. Ook wordt aldaar het wereldwijde register bijgehouden van Bach Bloesem consulenten.

Uitgangspunten van dr. Bach en de therapie.

Dr. Bach had als uitgangspunt dat de mens behandeld diende te worden, veel meer dan de aandoening waaraan hij of zij leed. Het samenspel tussen geest, ziel en lichaam was voor hem het belangrijkste uitgangspunt. Een mens diende gezien te worden als één geheel. Door het bekijken van de mens met zijn specifieke karaktereigenschappen zou het mogelijk zijn om harmonie te creëren. Hij ontwikkelde daarop een therapie gebaseerd op de gemoedstoestanden en karaktertypen. Zo kan het gebeuren dat verschillende mensen voor gelijksoortige klachten een andere remedie nodig hebben, omdat ieder mens in zijn optiek uniek is en anders reageert. Dr. Bach had voor ogen een eenvoudige therapie te ontwikkelen waarmee mensen in staat zouden zijn om zichzelf te helpen, te genezen. De bloesems zorgen ervoor dat er als het ware een tegenwicht ontstaat om de ziel weer in balans te brengen. De bloesems zijn geschikt voor alle soorten ziekten- en zielenbeelden. Ook bij acute gevallen zijn de bloesems te gebruiken. Daarvoor zijn zogenaamde noodremedies geschikt. De bloesems kunnen bij ieder geneesmiddel gebruikt worden en kennen geen bijwerkingen. De werking is sterk afhankelijk van de aard van de disbalans. Meestal treedt als eerste de verbetering op psychisch gebied op, waarna na verloop van tijd ook de fysieke verbetering volgt.

De remedies in het leven van de pacemakerdrager en zijn of haar partner.

Vanzelfsprekend zijn er geen remedies die speciaal geschikt zijn voor de dragers van een pacemaker. Ieder mens is immers uniek en ieder mens reageert op zijn geheel eigen wijze op bepaalde situaties. Dat maakt de Bach Bloesem therapie zo breed inzetbaar. Men zal zich al snel kunnen herkennen in een bepaald type, of in een bepaalde stemming. Een partner van een pacemakerdrager kan zich waarschijnlijk heel goed in het Red Chestnut type herkennen. Soms slaat een Red Chestnut type zelfs door en zal de Chickory goede diensten kunnen bewijzen. Of men herkent zich in de Elm stemming, wanneer men lange tijd voor een ander heeft gezorgd en nu door tijdelijke overbelasting de verantwoordelijkheden niet meer aan lijkt te kunnen. De pacemakerdrager zelf zou zich kunnen herkennen in onder meer het Honeysuckle type, namelijk wanneer men met weemoed terugdenkt aan de tijden toen men helemaal fit voelde. Of het Agrimony type, waarbij men nooit eens werkelijk zegt wat hem dwarszit en eigenlijk altijd verteld dat het goed gaat. Dit kan zeer zeker ook voor de partner van de pacemakerdrager opgaan! Niet te vergeten kunnen de angst remedies, Aspen en Mimulus voor beiden een belangrijke rol spelen. Dit zijn slechts voorbeelden. Waarschijnlijk herkent u uit mijn verhaal tijdens deze workshop en in bepaalde steekwoorden enkele gemoedsstemmingen of wellicht uw eigen karakter type. Onthoudt dat ook aan (vervelende) eigenschappen "gewerkt" kan worden met de remedies.

Geïnteresseerd geraakt?

Mevrouw Geest vertelt dat het een zeer bijzondere ervaring is om met Bach Bloesem te werken. Mensen die de remedies gebruiken voelen zich meer in balans en zijn gelukkiger dan voor het gebruik van de remedies. Wanneer men meer wil weten over de remedies, dan zijn er een aantal goede boeken om te lezen, waarna u zelf de gekozen remedies kunt bestellen. Ook is het natuurlijk mogelijk bij een therapeut een consult aan te vragen. Via een gesprek kan dan worden besproken welke remedies zouden kunnen passen in een huidige situatie. Mevrouw Geest geeft de aanwezigen de gelegenheid om aan de hand van remedies waarin zij zichzelf herkennen, een gebruikersflesje te laten samenstellen.

De gespreksgroepen


De gespreksgroepen en daarmede het lotgenotencontact vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de informatie- en ontmoetingsdag voor mensen met een pacemaker en hun partner. Het bleek dan ook dat, ondanks de kleine groepen, de beschikbare tijd in de opinie van de deelnemers te kort was. De samenstelling van de groepen was zeer gemêleerd. In de groepen kwamen zowel de pacemakerdragers zelf als ook hun partners aan het woord. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het belangrijk is om te leren afhankelijk te zijn van de techniek en daarbij ook die techniek te vertrouwen. Uit reacties bleek dat men vond dat er in het algemeen -maar speciaal op de dag zelf- meer aandacht moet zijn voor het leven met angst en hoe met die angst moet worden omgegaan, door zowel de partner als door de pacemakerdrager zelf. De deelnemers vonden dat ze een goed gesprek hadden met hun lotgenoten en waren daar blij mee. Wel werd het jammer gevonden dat er geen tijd over was om de film over de implantatie van een pacemaker te laten zien. De hoop werd uitgesproken dat deze film zou worden vertoond in een volgende landelijke informatie- en ontmoetingsdag voor mensen met een pacemaker en hun partners.terug