Landelijke dag 23 september 2000 - Opening

Opening door mevrouw Dokter-Pool

Mevrouw Dokter heet alle aanwezigen, mensen met een pacemaker en hun partners, van harte welkom op de informatie- en ontmoetingsdag. Het thema van de dag zal zijn "Pacemakers in werking nu en in de toekomst". Tevens een hartelijk welkom voor de heren dr. C.J.H.J. Kirchhof, W. Stegink, dr. J.H. Oudhof en A. Sytsma, alsmede mevrouw G. Enzing en mevrouw M. Geest. Zij neemt in het kort het programma van de dag door en wenst allen een leerzame en ontspannen dag toe, waarna zij het woord geeft aan dr. C.J.H.J. Kirchhof.

verder